Privacy- & Cookiestatement Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer

PRIVACY- & COOKIESTATEMENT

Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer biedt ondersteuning aan op het gebied van Leerlingenvervoer. Hiervoor worden cursussen aangeboden, advies gegeven en is het mogelijk om extra ondersteuning in te huren ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden.
Vervolgens zijn wij initiatiefnemer van het project “Samen reizen met…”, waarbij wij leerlingen begeleiden bij het zelfstandig leren reizen met de fiets en/of het openbaar vervoer.

Wie zijn wij?
Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer is gevestigd te Kranenburg in Duitsland en ingeschreven bij de Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg – Wesel – Kleve zu Duisburg onder nummer 100142235.
Ondanks het feit dat de vestiging en inschrijving in Duitsland zijn, worden de activiteiten in Nederland uitgevoerd.

Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer conformeert zich aan de eisen van de AVG en overige privacywet- en regelgeving.

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze overeenkomst met cursisten en van deelnemers aan ons jaarlijks congres “De Dag van het Leerlingenvervoer”. Het betreft hier de contactgegevens die nodig zijn om cursisten en deelnemers te nader te kunnen informeren over de cursus en het congres. Bovendien hebben wij de gegevens nodig om te kunnen bepalen wie zich hebben ingeschreven, zodat we een juiste reservering kunnen doen op de locatie van de cursus en het congres. Tenslotte gebruiken wij de gegevens voor de facturering.

Voor het project “Samen reizen met…” leggen wij de persoonsgegevens vast van de deelnemers aan het project en de vrijwilligers die aan het project verbonden zijn. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens registreren die voor de uitvoering van “Samen reizen met…” relevant zijn en belangrijk voor de vrijwilligers die de begeleiding verzorgen.

Welke gegevens verwerken wij?
Ten behoeve van de cursisten/deelnemers registreren wij de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Cursus/activiteit van deelname
 • Plaats van deelname
 • Datum/data van deelname

Deze gegevens worden verwerkt bij inschrijving van de cursisten/deelnemers

Ten behoeve van de vrijwilligers:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • Bankgegevens
 • VOG-verklaring

Deze gegevens worden verwerkt zodat wij contact kunnen opnemen als wij een beroep op de vrijwilliger willen doen. De bankgegevens worden geregistreerd, zodat er onkosten vergoed kunnen worden.
Van al onze vrijwilligers wordt een VOG-verklaring aangevraagd. Als er voor iemand geen VOG-verklaring wordt afgegeven, dan wordt deze persoon niet als vrijwilliger voor het project ingezet.

Ten behoeve van reizigers

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Organisatie
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer
 • School c.q. bestemming

Gegevens nodig voor ondersteuning:

 • Contactpersonen
 • De mate waarin je in staat bent zelfstandig te reizen
 • Eventueel aandoeningen of medische behoeften die van invloed kunnen zijn voor de begeleiding
 • Overige relevante medische gegevens
 • Overige contactgegevens
 • Pasfoto (indien er een OV-chipkaart moet worden aangevraagd)
 • Deze gegevens worden geregistreerd om de reiziger zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het reizen.

  Wat is de bewaartermijn van mijn gegevens?
  De gegevens van reizigers worden bewaard zo lang wij verantwoording over het project aan de desbetreffende gemeente moeten afleggen met een maximum van 2 jaar.

  De gegevens van vrijwilligers worden bewaard, zolang zij als vrijwilliger actief zijn. Met de vrijwilliger wordt afgestemd hoelang de gegevens in ons bestand mogen blijven om de vrijwilliger te kunnen benaderen om ingezet te worden.

  De gegevens van cursisten en deelnemers aan het congres, blijven geregistreerd voor het verzenden van informatie middels de nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt de mogelijkheid van “uitschrijving”.

  Zijn de gegevens veilig?
  Wij zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens afgeschermd zijn en dat onbevoegden geen toegang hebben tot privacygegevens. Hiervoor hebben wij onze gegevens opgeslagen op een beveiligde server, die alleen toegankelijk is voor de medewerkers van het team Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer.

  Worden gegevens ook aan derden gestuurd?
  Privacygegevens worden niet aan derden gestuurd zonder dat de persoon in kwestie hiervoor toestemming heeft gegeven, tenzij wij deze gegevens verplicht moeten doorgeven volgens de wet.

  Wij werken wel samen met andere partijen. Met deze partijen sluiten wij overeenkomsten en waarin duidelijke afspraken staan over de beveiliging van jouw gegevens. Deze partijen zijn gevestigd in de ‘EER’ (Europese Economische Ruimte) en zij houden zich aan dezelfde privacy wet- en regelgeving als die voor ons gelden.

  Wat zijn de rechten van geregistreerden?
  Wij willen iedereen graag zo goed mogelijk informeren over zijn/haar privacy. Het is altijd mogelijk om ons te vragen welke gegevens wij hebben en of wij verkeerde gegevens kunnen wijzigen of verwijderen. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen naar: info@carolienaalders.nl

  Als informatie wordt overgedragen aan een derde zal vooraf de persoon in kwestie, of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, hiervan in kennis worden gesteld. Hierbij wordt de gelegenheid geboden om tegen de overdracht bezwaar te maken.

  Cookies
  Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer maakt geen gebruik van cookies

  Digitale nieuwsbrief
  Wij verwerken e-mailadressen van cursisten en deelnemers aan het congres voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief. Nieuwsbrieven worden in beginsel één keer per kwartaal verzonden. Als de nieuwsbrief niet meer gewenst is kan de ontvanger gebruik maken van de link in de nieuwsbrief om zich uit te schrijven. Dit kan ook per e-mail via info@carolienaalders.nl

  De afmelding wordt zo spoedig mogelijk door het team van Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer verwerkt. Het kan daarom in principe niet voorkomen dat iemand nog een bericht ontvangt na afmelding.

  Klachten?
  Het is altijd mogelijk een klacht in te dienen over de manier waarop privacygegevens worden verwerkt. Stuur hiervoor een e-mail naar info@carolienaalders.nl.

  Vragen?
  Vragen over dit document en/of de manier waarop Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer met privacygegevens omgaat? Neem dan contact op met Carolien Aalders Training & Advies in Leerlingenvervoer via info@carolienaalders.nl

  Dit document kan op elk moment gewijzigd worden. Het meest actuele document is altijd terug te vinden op onze website www.carolienaalders.nl

  Dit document is voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2018.