Samen Reizen met… in de media

Gemeenten Tubbergen en Dinkelland aan de slag met De Reiskoffer

Tubbergen/Dinkelland – Gemeenten Tubbergen en Dinkelland, GoOV en CATA ondertekenden maandag 23 april de dienstverleningsovereenkomst Reiskoffer. Met deze samenwerking willen de drie partijen actief aan de slag met de mogelijkheden om mensen die moeite hebben met zelfstandig reizen en die afhankelijk zijn van maatwerkvervoer, zelfstandiger en veilig te laten reizen.

“Voor veel mensen is zelfstandig reizen naar een ander adres even vanzelfsprekend als eten of drinken. Maar er zijn ook genoeg mensen die het heel moeilijk vinden om zelf te reizen. Vaak heeft dat te maken met onbekendheid”, vertelt wethouder Duursma van de gemeente Dinkelland.

Lees hier meer over het project in Tubbergen en Dinkelland
 


Den Haag viert het succes van de pilot “zelfstandig reizen met het Openbaar Vervoer”

Samen Reizen met... Leerlingenvervoer Den Haag CertificaatuitreikingDe gemeente Den Haag heeft ervoor gekozen om, ten behoeve van het bevorderen van het zelfstandig reizen in Den Haag, een pilot te houden. Deze pilot is zeer succesvol gebleken en wij zijn er trots op dat het team van “Samen Reizen met…” hierbij een belangrijke bijdrage heeft mogen leveren.

Ter afsluiting van de pilot werd op 16 maart een slotbijeenkomst georganiseerd. De deelnemers, die als laatste succesvol aan het project hebben deelgenomen, werden daarvoor in het zonnetje gezet en kregen van mevrouw Sam Hermans, directeur Onderwijs en Cultuur van de gemeente Den Haag, een certificaat uitgereikt.

Lees hier meer over de reactie van deelneemster Fréderique Schräder en vrijwilligster Annette Grannetia over het project Samen Reizen met…
 


Gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de slag met De Reiskoffer

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de slag met De ReiskofferBodegraven-Reeuwijk – Met De Reiskoffer gaat de gemeente actief aan de slag met mogelijkheden om leerlingen zelfstandig te laten reizen. Door zelfstandig te leren reizen, zijn de leerlingen onafhankelijker en hebben zij meer zelfvertrouwen, nu en in de toekomst. Dit biedt tevens kansen om de toekomstige vraag naar Collectief Vraagafhankelijk Vervoer te verminderen.

Lees hier meer over de keuze van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
  


Gemeente Renkum – het verhaal van vrijwilliger Teun Janssen

(uit de gemeentelijke folder van Renkum “Samen doen, komt voor elkaar!)
Kinderen die speciaal onderwijs volgen zelfstandig leren reizen. Dat is het doel van het ‘Samen reizen met’ project van de gemeente Renkum.

In juli ontvingen vier kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar een certificaat als bewijs dat het hen nu lukt om zelfstandig te reizen. Ze zijn hierbij vrijwillig begeleid door Teun Janssen.

Teun Janssen vertelt hierover in het interview dat hij gaf voor de folder “Samen doen, komt voor elkaar. Lees hier meer over het verhaal van Teun.

   


Omroep Gelderland bij certificaatuitreiking in Renkum

Leerlingenvervoer - Samen Reizen met... bij Omroep GelderlandRENKUM – Steeds meer gemeenten laten kinderen in het speciaal onderwijs die voorheen afhankelijk waren van leerlingenvervoer zelfstandig reizen. Kinderen volgen daarvoor een training en na afloop krijgen ze een certificaat. En daarna gaan ze zelf met het openbaar vervoer naar school.

Renkum was een van de eerste gemeenten die begonnen met het project Samen reizen met. Inmiddels doen ook Arnhem en Zevenaar mee.

In Renkum slaagde een nieuwe lichting van vijf leerlingen voor het diploma. Een van hen is Julia. Verslaggever Leendert de Keijzer sprak met haar voor Radio Gelderland:
Lees en luister hier naar het verhaal van Julia en haar vader.

   


Kenniscentrum Mobiliteit & Ruimte

De afgelopen jaren is er een trend in gang gezet van verzelfstandiging van mensen met een beperking.

De Reiskoffer draagt eraan bij dat steeds meer mensen, die voorheen afhankelijk waren van doelgroepenvervoer of hulp van hun netwerk, zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.

De HAN onderzocht de instrumenten uit de Reiskoffer en sprak met de reizigers.

Lees hier meer over het onderzoek en de bevindingen.

   


Zelfstandig reizen maakt een kind gelukkiger

In speciaal onderwijs is de taxi het vervoermiddel maar er zijn steeds meer experimenten.
(BRABANTS DAGBLAD WOENSDAG 21 AUGUSTUS 2013)
Hoe werkt de OV-chipkaart? Wat doe je als de bus er niet op tijd is? Hoe fiets je veilig van Vlijmen naar Rosmalen? Zo’n dertig schoolverlaters van de Herman Broeren School voor speciaal onderwijs in Rosmalen hebben dit jaar een iets ander lesprogramma dan hun voorgangers. Ze krijgen ‘vervoersles’.

Lees hier meer over het krantenartikel.